Avlsrådet

Avlsrådet

 

Avlsrådets adresse: Torill Tornes, Fjogstadveien 38, 4329 Sandnes

 

Leder Torill Tornes

Medlem Tanja Hulsund

Medlem Ada Elin Ekeland

Medlem Leif N. Eriksen

 

 

Regler for avl Oppdatert 14/10-12

NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett

NKKs ETISKE RETNINGSLINJER FOR HOLD AV HUND

----------------------------------------------

Dersom du har spørsmål eller innspill til saker som bør

tas opp i avlsrådet er det bare å ta kontakt med en av oss.

Vi håper på innspill fra både valpekjøpere og oppdrettere.

For avlsrådet

Torill Tornes

----------------------------------------------

RAS

Rasespesifikke avlsstrategier

-dokument som er under utarbeidelse nå.

For mer info, klikk her.

----------------------------------------------

 

Vurderer du å kjøpe Belgervalp? Les her.

----------------------------------------------

Referat Oppdretterforum på Tretten 10. mai 2011

Referat Oppdretterforum i Lillestrøm 26. mars 2011

Referat Oppdretterforum i Hemsedal 21. mai 2010

Referat Oppdretterforum i Lillestrøm 27. november 2009

Referat Oppdretterforum i Hemsedal 29. mai 2009

Referat fra Oppdretterforum på Hamar i november 2008.

----------------------------------------------

Regler for kryssparring.

----------------------------------------------

Oppdretterforum - oppdretterseminar - mailingliste

 

Vedtak

Oppdretterforum er åpent kun for oppdrettere av Belgiske Fårehunder med

minst ett registrert kull. Oppdretterforum er også åpent for de valgte

medlemmer av Hovedstyret og det sittende avlsråd i NBFK. Oppdretterforum

ledes av styremedlem avl, eller den denne utnevner fra avlsrådets eller

styrets medlemmer.

 

Oppdretterforum fastsetter krav/retningslinjer for avl som deretter

oversendes avlsråd og Hovedstyret for godkjenning. Veiledende valpepris

fastsettes. Oppdretterforum avholder valg på avlsrådets medlemmer.

 

Det innføres oppdretterseminar med aktuelle emner eller foredragsholder.

Seminaret er åpent for alle medlemmer av NBFK. Oppdretterseminaret ledes av

styremedlem avl, eller den denne utnevner fra avlsrådets eller styrets

medlemmer.

 

Mailinglista er åpen for oppdrettere av Belgiske Fårehunder som er

medlemmer i NBFK.

 

På styremøte 14.06.09 har styret i NBFK gjort følgende vedtak:

• Medlemmer i NBFK som er spesielt interessert i avl og

oppdrett, kan etter søknad til styret, få adgang på

oppdretterforum. Denne adgangen gir rett til å fremme forslag og delta i diskusjoner.

• For å kunne ha stemmerett på saker i forumet MÅ medlemmene være registrert som oppdretter

– og ha minst ett (1) registret kull på seg

• Kullet MÅ være av belgiske fårehunder

 

Send mail til

mailingliste@nbfk.no dersom du ønsker å være med.