Bedømmelse

Bedømmelse

Bedømming:

Interessenivå bedømmes umiddelbart, allerede utenfor fårhagen, på måten hunden nærmer seg dyrene. Hundens fokusring på dyrene skal bedømmes, ikke dens teknikk eller hastighet. Hunder som på tross av oppmuntring ikke viser noen interesse i det hele tatt skal bedømmes til 0, avbryte og blir anbefalt å prøve omigjen senere. Hunder som aldri slipper sauene med blikket skal bedømmes med 5.

 

Naturlig evne omfatter f.eks. hundens pondus og våkenhet. Testleder/føreren kan f.eks. plassere seg for å snu hunden gjennom blokkering, gå i åttetall, gå tvers gjennom saueflokken osv. For å se hvordan hunden balanserer og reagerer på flokkens bevegelser og andre skjulte signaler. Hunden trenger ikke nødvendigvis balansere til føreren – det er den naturlige evnen til å ”kontrollere” en flokk som skal bedømmes. En hund som ikke ser ut til å ha noe kontroll over dyrene i det hele tatt får 0 og den som er rolig og totalt sett har full kontroll hele tiden får 5 poeng.

 

Mental utholdenhet er en test på hundens ”mentale ork” – dens evne til konsentrasjon – klarer den å jobbe under hele testen uten å koble helt ut eller viser den raskt tegn på å gå trøtt. En hund som klarer hele testen uten å vise tendenser til at den vil avslutte skal gs 3 poeng.

Samarbeide/kontrollerbar. Dette testes ved f.eks. kommandoen ”stopp” eller ”ligg”, eller innkalling, for kort å avbryte gjetingen og deretter fortsette. Annet eksempel kan være når føreren prøver å få større avstand mellom hunden og sauene, f.eks. ved å posisjonere seg annerledes eller med blokkering.En hund med høyt interessepoeng som klarer (om enn motvillig) å gå fra fårhagen uten kobbel på kommando kan f.eks. ikke få høyere poeng enn 3. Dette momenet skal ikke være med i beregningen av snittpoeng fordi skalaen går fra 0:ekstremt hard til 5: ekstremt føreravhengig. 4 poeng gjelder altså en hund som er ganske førerorientert, men ikke så mye at det forstyrrer arbeidet, og 2 poeng er en hund som er hard, men styrbar. Hvilken av disse to som blir den beste gjeterhunden er opp til føreren og dennes personlige preferanser.

 

Gjeteranlegg anerkjendes til hund som har mellom 3 og 5 på alle punkter foruten ”samarbeidsvilje/kontrollerbarhet, hvor poengene bare skal fungere som veiledning til føreren. Hunder som får 0 eller 5 på momentet blir sannsynligvis ganske vanskelige å trene, noe som bør avmerkes i protollen.

Årsak til å avbryte testen skal bare være ved totalt manglende interesse og ved ”aggresive” bitt av sau.