Regler for Årets belger

Regler for årets Belger

Eksteriør

Ordinær

Veteran

Cert

1 poeng

1 poeng

CK

1 poeng

1 poeng

Res.Cert

0,5 poeng

0,5 poeng

Cacib

5 poeng

 

Res.Cacib

3 poeng

 

BIR -BIR Veteran

5 poeng

5 poeng

BIM -BIM Veteran

3 poeng

3 poeng

BIG -BIG Veteran

17 poeng

17 poeng

2 BIG -2 BIS Veteran

14 poeng

14 poeng

3 BIG -3 BIS Veteran

11 poeng

11 poeng

4 BIG - 4 BIS Veteran

7 poeng

7 poeng

Pr. Utslåtte hund

0,5 poeng

0,5 poeng

Veteraner som får poeng for BIR/BIM i ordinær konkurranse,

tar disse med seg i veteranklassen, om de blir BIR/BIM veteran.

I konkurranser der det ikke avholdes gruppefinaler teller

BIS-plassering som gruppeplassering, utover dette teller ikke

BIS-plasseringer med i utregning av Årets Belger.

I alle eksteriørklasser teller 5 utstillinger

Det deles ut premie for groenendael, groenendael veteran, laekenois,

laekenois veteran, malinois, malinois veteran, tervueren, tervueren veteran.

 

LP, Bruks og SL/R.RP/R.SP/(IPO/SchH/VPG)

 

Betingelser:

1. Alle deltagerne sender så fort som mulig sitt resultat for perioden 1. januar - 31. desember til LP-ansvarlig i NBFK og senest innen 1. januar det kommende år. Listen blir løpende oppdatert .

2. Alle deltagerne skal opplyse hundens variant, navn m/tittler og reg.nr., samt eier/førers navn.

 

3. Alle deltagerne skal opplyse hvor prøven er foregått, dommerens navn, hvilken klasse resultatet er oppnådd i, samt antall oppnådde poeng.

 

LP-regler:

1. Utmerkelsen utdeles på NBFK spesialutstilling det kommende år.

2. I kl I, II og III er det ekvipasjens 2 beste resultater ( kun 1.premie) i hver klasse som teller.

 

3. I kl. Elite vil det være ekvipasjens 3 beste resultater ( kun 1.premier) som teller.

 

4. I tilfelle av poeng deling er det den ekvipasjen som har oppnådd høyest antall poeng i en konkurranse i klassen som vinner.

 

Bruks-regler:

1. Utmerkelsen utdeles på NBFK spesialutstilling kommende år.

2. I kl. D,C,B er det ekvipasjen beste resultat (1 godkjent eller opprykk) i hver klasse som teller.

 

3. I kl. A vil det være ekvipasjens 3 beste resultater (godkjent) som teller.

 

4. I tilfelle av poeng deling er det den ekvipasjen som har oppnådd høyest antall poeng i en konkurranse i klassen som vinner.

 

 

SL/R.RP/R.SP/(IPO/SchH/VPG)-regler:

1. Utmerkelsen utdeles på NBFK spesialutstilling kommende år.

2. I kl. I, II er det ekvipasjens beste resultat (1 godkjent eller opprykk) i hver klasse som teller.

 

3. I kl. III vil det være ekvipasjens 3 beste resultater (godkjent) som teller.

 

4. I tilfelle av poeng deling er det den ekvipasjen som har oppnådd høyest antall poeng i en konkurranse i klassen som vinner.

 

 

 

Agility /Agility Hopp-regler

Betingelser:

1. Alle deltagerne sender så fort som mulig sitt resultat for perioden 1. januar - 31. desember til AG-ansvarlig i NBFK og senest innen 1. januar det kommende år. Listen blir løpende oppdatert .

2. Alle deltagerne skal opplyse hundens variant, navn m/tittler og reg.nr., samt eier/førers navn.

 

3. Alle deltagerne skal opplyse hvor prøven er foregått, dommerens navn, hvilken klasse resultatet er oppnådd i, antall deltakere i klassen, samt antall oppnådde poeng.

 

For alle klasser gjelder følgende:

De 5 beste resultatene teller, kun løp med 1. premie er tellende.

Det deles ut premie i AG 1S, 2S, 3S og AG hopp 1S, 2S, 3S

1. plass

55 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje

2. plass

50 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje

3. plass

45 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje

4. plass

40 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje

5. plass

35 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje

6. – 10. plass

30 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje

11. – 15. plass

20 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje

Resultater fra konkurranser inne spor, rundering, lydighet, agility og SL/R.RP/R.SP/(IPO/SchH/VPG) kan også hentes fra utenlandske stevner som har samme mal som Norge innen den aktuelle disiplinen.

Kopi av protokoll må sendes inn.

Generellt:

Alle som vil være med og konkurrere om Årets Belger må være medlem i NBFK og hunden skal være en Belgisk Fårehund. Hunden skal også være registrert i NKK..

Eieren/føreren skal være medlem av NBFK på det tidspunktet for poengoppnåelse, også når premien utdeles.

Prøven/utstillingen må også være godkjent av NKK.

 

Grupperesultater, samt alle resultater fra veteran, lydighet,

agility, bruks og SL/R.RP/R.SP/(IPO/SchH/VPG) må sendes direkte til klubben.

Det er ikke alle resultater som når klubben automatisk.

Dersom du vil være med å konkurrere så send inn resultatene

etter hvert som de foreligger.