RH NUCH Chevy’s Kahroma (t)

MH-Resultat

RH NUCH Chevy’s Kahroma

 

Født 14.04.06

(Breakpoint's Grand Duc of Coke (t) x Corsini Tarantella (t))

 

Tilbake

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing

 

Avviser kontakt.

Knurring og/

eller biteforsøk

 

Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna

Aksepterer

kontakt, helt

uengasjert, men drar seg ikke unna

Roma

Tar kontakt selv

eller når fører

tar kontakt.

Balansert

Intensiv

kontaktatferd mot testleder.

Kan hoppe og bjeffe

1b KONTAKT

Samarbeide

 

Følger ikke med

tross gjentatte

lokkeforsøk

Følger med

motvillig. Strever mot fører eller

trekker mot annen retning

Følger med hele

veien. Nøytral

Følger med villig.

Engasjerer seg

Roma

Følger med

villig. Viser

intensiv

interesse mot testleder,

hopper og

bjeffer

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer

og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører

Aksepterer,

nøytral

Roma

Aksepterer,

svarer med

kontaktatferd

Aksepterer.

Intensiv

kontaktatferd mot testleder

2a LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men

viser interesse

Leker. starter

langsomt, men

blir aktiv

Leker aktivt,

starter raskt

Roma

Leker veldig

aktivt - starter

veldig raskt

2b LEK

Griping

Griper ikke

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Roma

Griper direkte

med hele

munnen

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

2c LEK

Drakamp

Biter ikke

Biter forsiktig,

slipper, holder,

men drar ikke

i mot

Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak

Roma

Griper direkte

med hele

munnen, drar i

mot til testleder

slipper

Griper direkte med hele munnen,

rykker, drar i

mot til

testleder

slipper

3a JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Starter men

avbryter

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,

avslutter

Roma

Starter med høy

fart – målrettet

Bremser ned ved byttet

Starter

direkte, stor

fart. Løper

forbi byttet.

Kan snu

3b JAKT

Griping

Overser byttet/

springer ikke frem

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Griper noe

tvilende, eller

med

tidsforsinkelse

Roma

Griper direkte

Slipper

Griper direkte,

Beholder

byttet i 3

sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/

uinteressert/

inaktiv

Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger

Er oppmerksom

og i hovedsak

rolig. Enkelte

aktivitetsøkninger

Roma

Er oppmerksom,

men noe urolig.

Vandrer rundt og snuser

Er urolig.

Veksler hurtig

mellom

aktiviteter

5a AVSTANDSLEK

Interesse

Engasjeres ikke av fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Roma

Interessert.

Følger fig. uten

avbrudd

Interessert. Vil

starte. Enkelte

startforsøk

Veldig

interessert.

Gjentatte

startforsøk

5b AVSTANDSLEK

Trussel/aggresjon

Ingen bjeff eller

knurring

Roma

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første del

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første og andre

del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første og

andre del

5c AVSTANDSLEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til

fig. Uinteressert

Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden

Roma

Går frem når fig. gir seg til kjenne

Går fram til fig.

med lav

kroppsholdning

og/eller

tidsforsinkelse

Går fram

direkte til fig. uten hjelp

5d AVSTANDSLEK

Lekelyst

Viser ingen

interesse

Leker ikke, men

viser interesse

Roma

Leker, griper

forsiktig. Slipper,

drar ikke i mot

Griper direkte.

Kan slippe og ta

igjen. Drar i mot

Griper direkte

med

hele munnen.

Drar i mot.

Slipper ikke

5e AVSTANDSLEK

Samarbeide

Viser ingen

interesse

Blir aktiv, men

avbryter

Roma

Er aktiv med fig. når denne er aktiv

Er aktiv med fig.

Interesse også

mot passiv

figurant

Oppfordrer

passiv fig. til

fortsatt lek

6a OVERRASKELSE

Redsel

Stanser, kort stopp

Huker seg og

stanser

Gjør

unnamanøver

uten å vende

seg bort

Roma

Flykter høyst 5

meter

Flykter mer

enn 5 meter

6b OVERRASKELSE

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Viser noe

trusselatferd

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Roma

Viser

trusselatferd

og noen angrep

Viser

trusselatferd

og angrep. Kanavslutte med bitt

6c OVERRASKELSE

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned

kjeledressen/

går ikke frem

Går frem når fører setter seg på huk og prater med

kjeledressen/

roper på hunden

Roma

Går fram til

kjeledressen når føreren står vedsiden av

Går fram til

kjeledressen når føreren har gått halve distansen

Går fram til

kjeledressen

uten hjelp

6d OVERRASKELSE

Gjenstående

redsel

Ingen

tempoforandring eller unnamanøver

Liten bue/liten

tempoforandring/ ser bort ved

noen av

passeringene

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller

tempoforandring av samme styrke ved minst to

passeringer

Roma

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

6e OVERRASKELSE

Gjenstående

interesse

Ingen interesse for kjeledressen

Roma

Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang

Stanser

lukter/ser på

kjeledressen

minst to ganger

Biter i/

leker med

kjeledressen.

Interessen avtar

Biter i/leker

med

kjeledressen

ved to eller

flere

passeringer

7a LYDFØLSOMHET

Redsel

Stanser kort stopp

Huker seg og

stanser

Gjør unna

manøver uten å

vende seg bort

Roma

Flykter høyst 5

meter

Flykter mer

enn 5 meter

7b LYDFØLSOMHET

Nysgjerrighet

Går ikke frem

Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper

på hunden

Går fram til

skrammelet når

føreren står ved

siden

Går fram til

skrammelet når

føreren har gått

halve distansen

Går fram til

skrammelet

uten hjelp

Roma

7c LYDFØLSOMHET

Vedvarende

redsel

Ingen

tempoforandring eller unna manøver

Roma

Liten bue/liten

tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller

tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

7d LYDFØLSOMHET

Vedvarende

interesse

Ingen interesse for lydkilden

Roma

Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang

Stanser/lukter

ser på lydkilden

minst 2 ganger

Biter i/

leker med

lydkilden.

Interessen avtar

Biter i/

leker med lydkilden

ved 2 eller

flere

passeringer

8a SPØKELSER

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Viser noe

trusselatferd

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Roma

Viser stor

trusselatferd og

noen angrep

Viser

trusselatferd

og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll,

deretter ingen

interesse

/resignerer

Ser mot

spøkelsene nå

og da

Kontrollerer/

viser reaksjon mot spøkelsene.

Lange avbrudd

Roma

Kontrollerer/

viser reaksjon mot begge spøkelsene.

Korte avbrudd

Kontrollerer/

viser reaksjon

mot

spøkelsene

under hele

momentet

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører,

avstandsregulering

Oppholder seg

foran eller ved

siden av fører,

pendler mellom

flukt/start

og kontroll

Oppholder seg i

hovedsak bak

fører. Pendler

mellom fluktstart

og kontroll

Flykter lenger

enn båndets

lengde. Kan

søke støtte

hos tilskuerne

eller forlate

stedet

Roma

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går fram når fører har tatt av

figurantene

drakta

Går fram når fører snakker med

figurantene/

roper på hunden

Roma

Går fram til

spøkelset når

fører står

ved siden av

Går fram til

spøkelset når

fører har gått

halve avstand

Går fram til

spøkelset uten hjelp

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller

unngår kontakt

forsøk

Aksepterer

kontakt –

helt uengasjert,

men drar seg

ikke unna

Roma

Besvarer

kontaktforsøk

 

Tar selv kontakt

- balansert

Intensiv

kontaktatferd mot

figuranten,

kan hoppe

og bjeffe

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men

kan vise interesse

Leker – starter

langsomt, men

blir aktiv

Leker aktivt,

starter raskt

Roma

Leker veldig

aktivt –

starter veldig

raskt

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke

direkte, snuser

først på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Griper direkte

med hele

munnen

Roma

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

 

10 SKUDD

Viser ingen

berørthet, rask

kontroll og siden helt uberørt

Kontroll som

forsvinner etter

første skudd.

Bryter, men

opptar tidligere

aktivitet

Avtagende

reaksjon/retter

interessen mot

skytter/går

tilbake til

aktivitet/

passiv

Avbryter

aktivitet.

Fokuserer på

skytter. Kan

ikke gjenoppta

tidligere

aktivitet

Vedvarende

uro etter flere skudd.

Avbryter eller tydelige

flukttendenser. Avstår skudd

Roma