Montmorenja's Virus K-kull

MH-Resultat

29.04.12

Montmorenja’s Karon Viruz (t)

Montmorenja’s Kazko Viruz (t)

Montmorenja’s Kenai Viruz (t)

Montmorenja’s Kenzo Viruz (t)

Montmorenja’s Kobra Viruz (t)

Montmorenja’s Koda Viruz (t)

Mpntmorenja’s Karma Viruz (t) 03.06.2012

 

f. 21.12.2010

(BH Montmorenja's Elleville Ailo Max (t) x Spader Ess Miss Grozza Virus)

 

Tilbake

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing

 

 

Avviser kontakt.

Knurring og/

eller biteforsøk

 

Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna

Aksepterer

kontakt, helt

uengasjert, men drar seg ikke unna

Tar kontakt selv eller når fører

tar kontakt.

Balansert

Kobra, Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko, Karma

Intensiv

kontaktatferd mot testleder.

Kan hoppe og bjeffe

1b KONTAKT

Samarbeide

 

Følger ikke med tross gjentatte

lokkeforsøk

Følger med

motvillig. Strever mot fører eller

trekker mot annen retning

Følger med hele veien. Nøytral

Kobra, Kenzo, Koda, Karon, Kazko

Følger med villig.

Engasjerer seg

Kenai, Karma

Følger med

villig. Viser

intensiv

interesse

mot testleder,

hopper og

bjeffer

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer

og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører

Aksepterer,

nøytal

Koda, Kobra, Karon, Karma

Aksepterer,

svarer med

kontaktatferd

Kenzo, Kenai, Kazko

Aksepterer.

Intensiv

kontaktatferd mot testleder

2a LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Koda

Leker. starter

langsomt, men

blir aktiv

Leker aktivt,

starter raskt

Kenzo, Kobra, Kenai, Karon, Kazko, Karma

Leker veldig

aktivt - starter

veldig raskt

2b LEK

Griping

Griper ikke

Koda

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Kobra, Kenzo, Kenai, Karon, Kazko, Karma

Griper direkte

med hele

munnen

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

2c LEK

Drakamp

Biter ikke

Biter forsiktig,

slipper, holder,

men drar ikke

i mot

Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak

Kenai, Koda, Karon, Kazko, Karma

Griper direkte

med hele

munnen, drar i mot til testleder

slipper

Kobra, Kenzo

Griper direkte

med hele

munnen,

rykker, drar i

mot til

testleder

slipper

3a JAKT

Forfølgelse

Starter ikke/når ikke frem itl første hjul

Kobra (2.g) Kenzo (1.g), Kenai (1+2g), Koda (1+2g), Karon (1+2g), Kazko (1+2g)

Starter men

avbryter

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,

avslutter

Karma (1.g)

Starter med høy fart – målrettet

Bremser ned ved byttet

Kobra (1.g)

Karma (2.g )

Starter

direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

Kenzo (2.g.)

3b JAKT

Griping

Overser byttet/

springer ikke frem

Kobra (2g) Kenzo (1+2g), Kenai (1+2g), Koda (1+2g), Karon (1+2g), Kazko (1+2g)

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Kobra (1.g)

Griper noe

tvilende,

eller med

tidsforsinkelse

Karma (1+2 g)

Griper direkte

Slipper

Griper direkte,

Beholder

byttet i 3

sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/

uinteressert/

inaktiv

Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger

Kobra, Kenzo, Koda

Er oppmerksom

og i hovedsak

rolig. Enkelte

aktivitetsøkninger

Kenai, Karon, Kazko, Karma

Er oppmerksom,

men noe urolig.

Vandrer rundt og snuser

Er urolig.

Veksler hurtig

mellom

aktiviteter

5a AVSTANDSLEK

Interesse

Engasjeres ikke av fig. Uinteressert

Kazko

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Kobra, Kenzo, Koda, Karma

Interessert.

Følger fig. uten

avbrudd

Kenai, Karon

Interessert. Vil starte. Enkelte

startforsøk

Veldig

interessert.

Gjentatte

startforsøk

5b AVSTANDSLEK

Trussel/aggresjon

Ingen bjeff eller

knurring

Kobra, Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko, Karma

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første del

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første og andre

del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første og

andre del

5c AVSTANDSLEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. Uinteressert

Går frem når fig.snakker eller leker med gjenstanden

Kenzo, Koda

Går frem når fig.gir seg til kjenne

Kobra, Kenai, Kazko

Går fram til fig.med lav

kroppsholdning og/eller

tidsforsinkelse

Karon, Karma

Går fram

direkte til fig.

uten hjelp

5d AVSTANDSLEK

Lekelyst

Viser ingen

interesse

Leker ikke, men

viser interesse

Kenai

Leker, griper

forsiktig. Slipper, drar ikke i mot

Griper direkte.

Kan slippe og ta

igjen. Drar i mot

Kobra, Koda, Karon, Kazko, Karma

Griper direkte med

hele munnen.

Drar i mot.

Slipper ikke

5e AVSTANDSLEK

Samarbeide

Viser ingen

interesse

Blir aktiv, men

avbryter

Kenai

Er aktiv med fig. når denne er aktiv

Kobra, Karon, Karma

Er aktiv med fig.Interesse også mot passiv

figurant

Koda

Oppfordrer

passiv fig. til fortsatt lek

Kenzo, Kazko

6a OVERRASKELSE

Redsel

Stanser, kort stopp

Koda

Huker seg og

stanser

Kenzo

Gjør

unnamanøver

uten å vende

seg bort

Karon, Kobra, Kenai, Kazko,

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer

enn 5 meter

6b OVERRASKELSE

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Kobra, Kenzo, Karon, Karma

Viser noe

trusselatferd

Kazko

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Kenai, Koda

Viser

trusselatferd

og noen angrep

Viser

trusselatferd

og angrep. Kan avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen/

går ikke frem

Kenai, Kazko

Går frem når fører setter seg på huk og prater med

kjeledressen/

roper på hunden

Kobra, Kenzo

Går fram til

kjeledressen når føreren står ved siden av

Går fram til

kjeledressen når føreren har gått halve distansen

Karma

Går fram til

kjeledressen

uten hjelp

Koda, Karon

6d OVERRASKELSE

Gjenstående

redsel

Ingen

tempoforandring eller unnamanøver

Kobra, Kenzo, Karon, Karma

Liten bue/liten

tempoforandring/

ser bort ved

noen av

passeringene

Kenai

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved

2. passering

Kazko

Bue eller

tempoforandring

av samme styrke

ved minst to

passeringer

Koda

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

6e OVERRASKELSE

Gjenstående

interesse

Ingen interesse for kjeledressen

Kenzo, Karon, Karma

Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang

Kobra, Kenai

Stanser

lukter/ser på

kjeledressen

minst to ganger

Koda, Kazko

Biter i/

leker med

kjeledressen.

Interessen avtar

 

Biter i/leker med

kjeledressen ved to eller flere

passeringer

7a LYDFØLSOMHET

Redsel

Stanser kort stopp

Karma

Huker seg og

stanser

Kenai, Koda

Gjør unna

manøver uten å vende seg bort

Kenzo, Karon, Kazko

Flykter høyst 5 meter

Kobra

Flykter mer

enn 5 meter

7b LYDFØLSOMHET

Nysgjerrighet

Går ikke frem

Går fram når fører sitter på huk og prater med

skrammelet, roper på hunden

Kobra, Kenzo, Kenai

Går fram til

skrammelet når føreren står ved

siden

Går fram til

skrammelet når føreren har gått halve distansen

Går fram til

skrammelet uten hjelp

Koda, Karon, Kazko, Karma

7c LYDFØLSOMHET

Vedvarende

redsel

Ingen

tempoforandring eller unna manøver

Kobra, Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko, Karma

Liten bue/liten

tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller

tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

7d LYDFØLSOMHET

Vedvarende

interesse

Ingen interesse for lydkilden

Kobra, Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko

Stanser/

lukter ser

på lydkilden minst 1 gang

Karma

Stanser/

lukter ser på lydkilden minst 2 ganger

Biter i/leker med lydkilden.

Interessen

avtar

Biter i/leker

med lydkilden

ved 2 eller

flere

passeringer

8a SPØKELSER

Trussel/

aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Karon, Kazko, Kobra

Viser noe

trusselatferd

Kenzo, Kenai, Koda, Karma

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Viser stor

trusselatferd og noen angrep

Viser

trusselatferd og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll,

deretter ingen

interesse

/resignerer

Ser mot

spøkelsene nå

og da

Kontrollerer/

viser reaksjon mot spøkelsene.

Lange avbrudd

Kobra

Kontrollerer/

viser

reaksjon mot

begge spøkelsene.

Korte avbrudd

Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko, Karma

Kontrollerer/ viser reaksjon

mot

spøkelsene

under hele

momentet

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Kobra, Kenai, Koda, Karon, Karma

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører,

avstandsregulering

Kazko

Oppholder seg foran eller ved

siden av fører, pendler mellom flukt/start

og kontroll

Kenzo

Oppholder seg i hovedsak bak

fører. Pendler

mellom fluktstart

og kontroll

Flykter lenger enn båndets

lengde.Kan

søke støtte

hos tilskuerne

eller forlate

stedet

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går fram når fører har tatt av figurantene

drakta

Går fram når fører snakker med

figurantene/

roper på hunden

Kenzo

Går fram til

spøkelset når

fører står

ved siden av

Går fram til

spøkelset når

fører har gått

halve avstand

Karma

Går fram til

spøkelset uten hjelp

Kobra, Kenai, Koda, Karon, Kazko

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller

unngår kontakt

forsøk

Karma

Aksepterer

kontakt –

helt uengasjert,

men drar seg

ikke unna

Besvarer

kontaktforsøk

Kobra

Tar selv kontakt

- balansert

Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko

Intensiv

kontaktatferd

mot figuranten,

kan hoppe

og bjeffe

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men kan vise interesse

Leker – starter

langsomt, men blir aktiv

Kenai, Karma

Leker aktivt,

starter raskt

Kobra, Kenzo, Koda, Karon, Kazko

Leker veldig

aktivt -starter veldig

raskt

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke

direkte, snuser

først på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Kobra, Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko, Karma

Griper direkte

med hele

munnen

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

10 SKUDD

Viser ingen

berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

Kobra, Kenzo, Kenai, Koda, Karon, Kazko, Karma

Kontroll som

forsvinner etter første skudd. Bryter, men

opptar tidligere

aktivitet

 

Avtagende

reaksjon/

retter interessen mot skytter/

går tilbake til

aktivitet/

passiv

Avbryter

aktivitet.

Fokuserer på

skytter. Kan

ikke gjenoppta

tidligere

aktivitet

Vedvarende uro etter flere skudd.

Avbryter eller

tydelige

flukttendenser. Avstår skudd