Montmorenja's Elleville C-kull

MH-Resultat

Montmorenja`s Elleville Cairo (t)

Montmorenja`s Elleville Cara (t)

Montmorenja`s Elleville Casper (t)

Montmorenja`s Elleville Chakka (t)

Montmorenja`s Elleville Chili (t)

Nordjv-06 Montmorenja`s Elleville Cirka (t)

 

Ceros har gått MH i utlandet, der alle momentene ikke er med.

 

Født: 02.02.06

(Fakaiser`s Garic x Nuch Chevy`s Harvilde )

 

Tilbake

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing

 

 

Avviser kontakt.

Knurring og/

eller biteforsøk

 

Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna

Aksepterer

kontakt, helt

uengasjert, men drar seg ikke unna

Cara

Tar kontakt selv eller når fører

tar kontakt.

Balansert

Chakka, Chili,

Ceros, Casper

Intensiv

kontaktatferd mot testleder.

Kan hoppe og bjeffe

Cirka, Cairo

1b KONTAKT

Samarbeide

 

Følger ikke med tross gjentatte

lokkeforsøk

Følger med

motvillig. Strever mot fører eller

trekker mot annen retning

Cara

Følger med hele veien. Nøytral

Chili, Casper

Følger med villig.

Engasjerer seg

Cairo, Chakka,

Cirka, Ceros

Følger med

villig. Viser

intensiv

interesse

mot testleder,

hopper og

bjeffer

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer

og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører

Aksepterer,

nøytal

Chili, Casper,

Cara

Aksepterer,

svarer med

kontaktatferd

Cairo, Chakka,

Cirka, Ceros

Aksepterer.

Intensiv

kontaktatferd mot testleder

2a LEK

Lekelyst

Leker ikke

Cairo

Leker ikke, men viser interesse

Leker. starter

langsomt, men

blir aktiv

Chakka, Chili,

Cara

Leker aktivt,

starter raskt

Ceros, Casper

Leker veldig

aktivt - starter

veldig raskt

Cirka

2b LEK

Griping

Griper ikke

Cairo

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Chakka, Ceros,

Cara

Griper direkte

med hele

munnen

Cirka, Chili, Casper

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

2c LEK

Drakamp

Biter ikke

Cairo

Biter forsiktig,

slipper, holder,

men drar ikke

i mot

Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak

Chakka, Chili,

Cara

Griper direkte

med hele

munnen, drar i mot til testleder

slipper

Ceros

Griper direkte

med hele

munnen,

rykker, drar i

mot til

testleder

slipper

Cirka, Casper

3a JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Cairo

Starter men

avbryter

Casper

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,

avslutter

Starter med høy fart – målrettet

Bremser ned ved byttet

Chakka, Cirka,

Chili, Ceros,

Cara

Starter

direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3b JAKT

Griping

Overser byttet/

springer ikke frem

Cairo, Casper

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Griper noe

tvilende,

eller med

tidsforsinkelse

Griper direkte

Slipper

Chakka, Chili,Cara

Griper direkte,

Beholder

byttet i 3

sekunder

Cirka, Ceros

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/

uinteressert/

inaktiv

Cairo

Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger

Ceros

Er oppmerksom

og i hovedsak

rolig. Enkelte

aktivitetsøkninger

Chili

Er oppmerksom,

men noe urolig.

Vandrer rundt og snuser

Chakka,

Casper, Cara

Er urolig.

Veksler hurtig

mellom

aktiviteter

Cirka

5a AVSTANDSLEK

Interesse

Engasjeres ikke av fig. Uinteressert

Cairo

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Chakka, Cara

Interessert.

Følger fig. uten

avbrudd

Cirka, Casper

Interessert. Vil starte. Enkelte

startforsøk

Chili

Veldig

interessert.

Gjentatte

startforsøk

5b AVSTANDSLEK

Trussel/aggresjon

Ingen bjeff eller

knurring

Cairo, Chakka,Chili, Cirka, Cara

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første del

Casper

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første og andre

del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første og

andre del

5c AVSTANDSLEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. Uinteressert

Cairo

Går frem når fig.snakker eller leker med gjenstanden

Cara

Går frem når fig.gir seg til kjenne

Casper

Går fram til fig.med lav

kroppsholdning og/eller

tidsforsinkelse

Går fram

direkte til fig.

uten hjelp

Cirka, Chili,

Chakka

5d AVSTANDSLEK

Lekelyst

Viser ingen

interesse

Cairo

Leker ikke, men

viser interesse

Casper, Cara

Leker, griper

forsiktig. Slipper, drar ikke i mot

Griper direkte.

Kan slippe og ta

igjen. Drar i mot

Chakka

Griper direkte med

hele munnen.

Drar i mot.

Slipper ikke

Cirka, Chili

5e AVSTANDSLEK

Samarbeide

Viser ingen

interesse

Cairo, Casper,

Cara

Blir aktiv, men

avbryter

Er aktiv med fig. når denne er aktiv

Chakka

Er aktiv med fig.Interesse også mot passiv

figurant

Cirka, Chili

Oppfordrer

passiv fig. til fortsatt lek

6a OVERRASKELSE

Redsel

Stanser, kort stopp

Chakka

Huker seg og

stanser

Chili, Cirka,

Ceros

Gjør

unnamanøver

uten å vende

seg bort

Casper

Flykter høyst 5 meter

Cario, Cara

Flykter mer

enn 5 meter

6b OVERRASKELSE

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Chakka, Casper, Cara

Viser noe

trusselatferd

Cairo, Chili,

Ceros

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Cirka

Viser

trusselatferd

og noen angrep

Viser

trusselatferd

og angrep. Kan avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen/

går ikke frem

Ceros, Cara

Går frem når fører setter seg på huk og prater med

kjeledressen/

roper på hunden

Går fram til

kjeledressen når føreren står ved siden av

Cairo, Chakka, Cirka, Chili

Går fram til

kjeledressen når føreren har gått halve distansen

Går fram til

kjeledressen

uten hjelp

Casper

6d OVERRASKELSE

Gjenstående

redsel

Ingen

tempoforandring eller unnamanøver

Ceros, Casper

Liten bue/liten

tempoforandring/

ser bort ved

noen av

passeringene

Chili, Cirka.

Chakka

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved

2. passering

Cairo

Bue eller

tempoforandring

av samme styrke

ved minst to

passeringer

Cara

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

6e OVERRASKELSE

Gjenstående

interesse

Ingen interesse for kjeledressen

Cairo, Chakka,

Ceros, Casper,

Cara

Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang

Chili, Cirka

Stanser

lukter/ser på

kjeledressen

minst to ganger

Biter i/

leker med

kjeledressen.

Interessen avtar

 

Biter i/leker med

kjeledressen ved to eller flere

passeringer

7a LYDFØLSOMHET

Redsel

Stanser kort stopp

Cairo, Chakka,

Cirka

Huker seg og

stanser

Gjør unna

manøver uten å vende seg bort

Chili, Ceros,

Casper, Cara

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer

enn 5 meter

7b LYDFØLSOMHET

Nysgjerrighet

Går ikke frem

Går fram når fører sitter på huk og prater med

skrammelet, roper på hunden

Casper, Cara

Går fram til

skrammelet når føreren står ved

siden

Går fram til

skrammelet når føreren har gått halve distansen

Går fram til

skrammelet uten hjelp

Cairo,

Chakka,

Cirka, Chili,

Ceros

7c LYDFØLSOMHET

Vedvarende

redsel

Ingen

tempoforandring eller unna manøver

Cairo, Cirka,

Chakka, Ceros,

Casper

Liten bue/liten

tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

Chili

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller

tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Cara

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

7d LYDFØLSOMHET

Vedvarende

interesse

Ingen interesse for lydkilden

Chakka, Ceros,

Casper

Stanser/

lukter ser

på lydkilden minst 1 gang

Cairo

Stanser/

lukter ser på lydkilden minst 2 ganger

Cirka, Chili, Cara

Biter i/leker med lydkilden.

Interessen

avtar

Biter i/leker

med lydkilden

ved 2 eller

flere

passeringer

8a SPØKELSER

Trussel/

aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Viser noe

trusselatferd

Cairo, Cirka, Cara

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Chakka, Chili,

Ceros, Casper

Viser stor

trusselatferd og noen angrep

Viser

trusselatferd og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll,

deretter ingen

interesse

/resignerer

Ser mot

spøkelsene nå

og da

Kontrollerer/

viser reaksjon mot spøkelsene.

Lange avbrudd

Cairo

Kontrollerer/

viser

reaksjon mot

begge spøkelsene.

Korte avbrudd

Chili, Casper,

Cara

Kontrollerer/ viser reaksjon

mot

spøkelsene

under hele

momentet

Cirka, Chakka

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Cirka, Ceros

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører,

avstandsregulering

Chakka, Casper,

Cara

Oppholder seg foran eller ved

siden av fører, pendler mellom flukt/start

og kontroll

Cairo, Chili

Oppholder seg i hovedsak bak

fører. Pendler

mellom fluktstart

og kontroll

Flykter lenger enn båndets

lengde.Kan

søke støtte

hos tilskuerne

eller forlate

stedet

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går fram når fører har tatt av figurantene

drakta

Går fram når fører snakker med

figurantene/

roper på hunden

Chili

Går fram til

spøkelset når

fører står

ved siden av

Cirka, Cara

Går fram til

spøkelset når

fører har gått

halve avstand

Cairo, Ceros (1)

Går fram til

spøkelset uten hjelp

Chakka,

Ceros (2).

Casper

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller

unngår kontakt

forsøk

Aksepterer

kontakt –

helt uengasjert,

men drar seg

ikke unna

Besvarer

kontaktforsøk

Cairo, Chili,

Cara

Tar selv kontakt

- balansert

Chakka, Cirka,Casper

Intensiv

kontaktatferd

mot figuranten,

kan hoppe

og bjeffe

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men kan vise interesse

Leker – starter

langsomt, men blir aktiv

Cairo, Cara

Leker aktivt,

starter raskt

Chili, Chakka,

Casper

Leker veldig

aktivt -starter veldig

raskt

Cirka

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke

direkte, snuser

først på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Griper direkte

med hele

munnen

Cairo, Chakka,

Chili, Cirka,

Casper, Cara

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

10 SKUDD

Viser ingen

berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

Cairo, Chakka,Cirka, Chili,Ceros

Kontroll som

forsvinner etter første skudd. Bryter, men

opptar tidligere

aktivitet

 

Avtagende

reaksjon/

retter interessen mot skytter/

går tilbake til

aktivitet/

passiv

Cara

Avbryter

aktivitet.

Fokuserer på

skytter. Kan

ikke gjenoppta

tidligere

aktivitet

Casper

Vedvarende uro etter flere skudd.

Avbryter eller

tydelige

flukttendenser. Avstår skudd