Heierås J-kull

MH-Resultat

MH for Jixy, Juvel Naica, Jaro og Jazz 12.09.10. Gucci og Joker 07.11.10. Juster 15.05.11

Heierås Jaro (t)

Heierås Jazz (t)

Heierås Jeanne D’arc (t) ”Gucci”

Heierås Jixy (t)

Heierås Joker (t)

Heierås Juster (t)

Heierås Juvel Naica (t)

 

Født 26.01.09

(BH Heierås Heike x Heierås Fame)

 

Tilbake

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing

 

 

Avviser kontakt.

Knurring og/

eller biteforsøk

 

Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna

Aksepterer

kontakt, helt

uengasjert, men drar seg ikke unna

Naica

Tar kontakt selv eller når fører

tar kontakt.

Balansert

Jaro, Jazz, Gucci, Joker, Juster

Intensiv

kontaktatferd mot testleder.

Kan hoppe og bjeffe

Jixy

1b KONTAKT

Samarbeide

 

Følger ikke med tross gjentatte

lokkeforsøk

Følger med

motvillig. Strever mot fører eller

trekker mot annen retning

Følger med hele veien. Nøytral

Gucci

Følger med villig.

Engasjerer seg

Naica, Jaro, Jazz, Jixy, Joker, Juster

Følger med

villig. Viser

intensiv

interesse

mot testleder,

hopper og

bjeffer

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer

og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører

Aksepterer,

nøyta

Aksepterer,

svarer med

kontaktatferd

Naica, Jaro, Jazz, Jixy, Gucci, Joker, Juster

Aksepterer.

Intensiv

kontaktatferd mot testlede

2a LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Leker. starter

langsomt, men

blir aktiv

Leker aktivt,

starter raskt

Naica, Jaro, Jazz, Jixy, Gucci, Joker, Juster

Leker veldig

aktivt - starter

veldig raskt

2b LEK

Griping

Griper ikke

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Jaro, Jazz, Jixy, Gucci, Joker, Juster

Griper direkte

med hele

munnen

Naica

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

2c LEK

Drakamp

Biter ikke

Biter forsiktig,

slipper, holder,

men drar ikke

i mot

Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak

Naica, Jazz, Jixy, Joker

Griper direkte

med hele

munnen, drar i mot til testleder

slipper

Jaro, Gucci

Griper direkte

med hele

munnen,

rykker, drar i

mot til

testleder

slipper

Juster

3a JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Starter men

avbryter

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,

avslutter

Starter med høy fart – målrettet

Bremser ned ved byttet

Naica, Jaro, Jazz, Jixy, Gucci, Joker, Juster

Starter

direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3b JAKT

Griping

Overser byttet/

springer ikke frem

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Jixy

Griper noe

tvilende,

eller med

tidsforsinkelse

Gucci, Juster

Griper direkte

Slipper

Jazz

Griper direkte,

Beholder

byttet i 3

sekunder

Naica, Jaro, Joker

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/

uinteressert/

inaktiv

Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger

Naica, Jaro, Jazz, Jixy

Er oppmerksom

og i hovedsak

rolig. Enkelte

aktivitetsøkninger

Juster

Er oppmerksom,

men noe urolig.

Vandrer rundt og snuser

Gucci, Joker

Er urolig.

Veksler hurtig

mellom

aktiviteter

5a AVSTANDSLEK

Interesse

Engasjeres ikke av fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Naica, Jaro, Juster

Interessert.

Følger fig. uten

avbrudd

Jazz, Jixy

Interessert. Vil starte. Enkelte

startforsøk

Gucci

Veldig

interessert.

Gjentatte

startforsøk

Joker

5b AVSTANDSLEK

Trussel/aggresjon

Ingen bjeff eller

knurring

Naica, Jaro, Jazz, Jixy, Gucci, Juster

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første del

Joker

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første og andre

del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første og

andre del

5c AVSTANDSLEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. Uinteressert

Naica

Går frem når fig.snakker eller leker med gjenstanden

Går frem når fig.gir seg til kjenne

Juster

Går fram til fig.med lav

kroppsholdning og/eller

tidsforsinkelse

Joker

Går fram

direkte til fig.

uten hjelp

Jaro, Jazz, Jixy, Gucci

5d AVSTANDSLEK

Lekelyst

Viser ingen

interesse

Naica

Leker ikke, men

viser interesse

Leker, griper

forsiktig. Slipper, drar ikke i mot

Jixy

Griper direkte.

Kan slippe og ta

igjen. Drar i mot

Jazz, Gucci, Joker

Griper direkte med

hele munnen.

Drar i mot.

Slipper ikke

Jaro, Juster

5e AVSTANDSLEK

Samarbeide

Viser ingen

interesse

Naica

Blir aktiv, men

avbryter

Jixy

Er aktiv med fig. når denne er aktiv

Juster

Er aktiv med fig.Interesse også mot passiv

figurant

Gucci

Oppfordrer

passiv fig. til fortsatt lek Joker

6a OVERRASKELSE

Redsel

Stanser, kort stopp

Huker seg og

stanser

Jazz, Joker

Gjør

unnamanøver

uten å vende

seg bort

Naica, Jaro, Jixy, Gucci

Flykter høyst 5 meter

Juster

Flykter mer

enn 5 meter

6b OVERRASKELSE

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Viser noe

trusselatfer

Jixy, Gucci, Juster

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Naica, Jaro, Jazz, Joker

Viser

trusselatferd

og noen angrep

Viser

trusselatferd

og angrep. Kan avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen/

går ikke frem

Jaro, Juster

Går frem når fører setter seg på huk og prater med

kjeledressen/

roper på hunden

Går fram til

kjeledressen når føreren står ved siden av

Jixy, Gucci, Joker

Går fram til

kjeledressen når føreren har gått halve distansen

Naica

Går fram til

kjeledressen

uten hjelp

Jazz

6d OVERRASKELSE

Gjenstående

redsel

Ingen

tempoforandring eller unnamanøver

Jazz, Jixy

Liten bue/liten

tempoforandring/

ser bort ved

noen av

passeringene

Naica

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved

2. passering

Jaro, Joker, Juster

Bue eller

tempoforandring

av samme styrke

ved minst to

passeringer

Gucci

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

6e OVERRASKELSE

Gjenstående

interesse

Ingen interesse for kjeledressen

Jazz, Jixy

Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang

Jaro

Stanser

lukter/ser på

kjeledressen

minst to ganger

Naica, Gucci, Joker, Juster

Biter i/

leker med

kjeledressen.

Interessen avtar

Biter i/leker med

kjeledressen ved to eller flere

passeringer

7a LYDFØLSOMHET

Redsel

Stanser kort stopp

Jaro , Gucci, Joker

Huker seg og

stanser

Naica, Jazz

Gjør unna

manøver uten å vende seg bort

Flykter høyst 5 meter

Jixy, Juster

Flykter mer

enn 5 meter

7b LYDFØLSOMHET

Nysgjerrighet

Går ikke frem

Går fram når fører sitter på huk og prater med

skrammelet, roper på hunden

Går fram til

skrammelet når føreren står ved

siden

Går fram til

skrammelet når føreren har gått halve distansen

Juster

Går fram til

skrammelet uten hjelp

Naica, Jaro, Jazz, Jixy, Gucci, Joker

7c LYDFØLSOMHET

Vedvarende

redsel

Ingen

tempoforandring eller unna manøver

Naica, Jaro, Jazz, Jixy, Gucci, Joker, Juster

Liten bue/liten

tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller

tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

7d LYDFØLSOMHET

Vedvarende

interesse

Ingen interesse for lydkilden

Gucci, Joker, Juster

Stanser/

lukter ser

på lydkilden minst 1 gang

Stanser/

lukter ser på lydkilden minst 2 ganger

Naica, Jaro, Jazz, Jixy

Biter i/leker med lydkilden.

Interessen

avtar

Biter i/leker

med lydkilden

ved 2 eller

flere

passeringer

8a SPØKELSER

Trussel/

aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Viser noe

trusselatferd

Gucci, Juster

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Naica, Jaro, Jazz, Jixy

Viser stor

trusselatferd og noen angrep

Joker

Viser

trusselatferd og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll,

deretter ingen

interesse

/resignerer

Ser mot

spøkelsene nå

og da

Kontrollerer/

viser reaksjon mot spøkelsene.

Lange avbrudd

Jixy

Kontrollerer/

viser

reaksjon mot

begge spøkelsene.

Korte avbrudd

Naica, Jaro, Jazz

Kontrollerer/ viser reaksjon

mot

spøkelsene

under hele

momentet

Gucci, Joker, Juster

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Gucci

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører,

avstandsregulering

Naica, Jaro, Joker

Oppholder seg foran eller ved

siden av fører, pendler mellom flukt/start

og kontroll

Jazz

Oppholder seg i hovedsak bak

fører. Pendler

mellom fluktstart

og kontroll

Juster

Flykter lenger enn båndets

lengde.Kan

søke støtte

hos tilskuerne

eller forlate

stedet

Jixy

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går fram når fører har tatt av figurantene

drakta

Går fram når fører snakker med

figurantene/

roper på hunden

Juster

Går fram til

spøkelset når

fører står

ved siden av

Jazz, Joker

Går fram til

spøkelset når

fører har gått

halve avstand

Naica, Jaro, Jixy, Gucci

Går fram til

spøkelset uten hjelp

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller

unngår kontakt

forsøk

Aksepterer

kontakt –

helt uengasjert,

men drar seg

ikke unna

Besvarer

kontaktforsøk

Naica, Jaro, Jixy, Juster

Tar selv kontakt

- balansert

Jazz, Gucci, Joker

Intensiv

kontaktatferd

mot figuranten,

kan hoppe

og bjeffe

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men kan vise interesse

Leker – starter

langsomt, men blir aktiv

Leker aktivt,

starter raskt

Naica, Jaro, Jazz, Jixy, Gucci, Joker, Juster

Leker veldig

aktivt -starter veldig

raskt

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke

direkte, snuser

først på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Jaro, Jazz, Jixy, Joker, Juster

Griper direkte

med hele

munnen

Naica, Gucci

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

10 SKUDD

Viser ingen

berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

Jaro, Jixy, Gucci

Kontroll som

forsvinner etter første skudd. Bryter, men

opptar tidligere

aktivitet

Jazz, Joker

Avtagende

reaksjon/

retter interessen mot skytter/

går tilbake til

aktivitet/

passiv

Naica, Juster

Avbryter

aktivitet.

Fokuserer på

skytter. Kan

ikke gjenoppta

tidligere

aktivitet

Vedvarende uro etter flere skudd.

Avbryter eller

tydelige

flukttendenser. Avstår skudd