Heierås A-kull

MH-Resultat

28.04.2004

Heierås Ahmei Thyra (t)

AD Heierås Aicko (t)

Heierås Ajax (t)

Heierås Ali (t)

Heierås Aragoorn Rex (t)

Heierås Arja (t)

 

Født: 08.07.03

(Marco Hunting High x B-Mishka be Fantastic)

 

Tilbake

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing

 

 

Avviser kontakt.

Knurring og/

eller biteforsøk

 

Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna

Aksepterer

kontakt, helt

uengasjert, men drar seg ikke unna

Ajax

Tar kontakt selv eller når fører

tar kontakt.

Balansert

Aicko, Ali, Thyra,

Arja, Rex

Intensiv

kontaktatferd mot testleder.

Kan hoppe og bjeffe

1b KONTAKT

Samarbeide

 

Følger ikke med tross gjentatte

lokkeforsøk

Følger med

motvillig. Strever mot fører eller

trekker mot annen retning

Ajax, Rex

Følger med hele veien. Nøytral

Aicko, Ali

Thyra, Arja

Følger med villig.

Engasjerer seg

Følger med

villig. Viser

intensiv

interesse

mot testleder,

hopper og

bjeffer

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer

og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører

Ajax, Rex

Aksepterer,

nøytral

Aicko, Ali,

Thyra

Aksepterer,

svarer med

kontaktatferd

Aicko

Aksepterer.

Intensiv

kontaktatferd mot testlede

2a LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Ali, Rex

Leker. starter

langsomt, men

blir aktiv

Thyra, Arja,

Ajax

Leker aktivt,

starter raskt

Aicko

Leker veldig

aktivt - starter

veldig raskt

2b LEK

Griping

Griper ikke

Ali

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Rex

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Thyra, Arja

Griper direkte

med hele

munnen

Aicko, Ajax

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

2c LEK

Drakamp

Biter ikke

Ali, Rex

Biter forsiktig,

slipper, holder,

men drar ikke

i mot

Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak

Aicko, Thyra

Arja

Griper direkte

med hele

munnen, drar i mot til testleder

slipper

Ajax

Griper direkte

med hele

munnen,

rykker, drar i

mot til

testleder

slipper

3a JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Rex

Starter men

avbryter

Ali, Arja

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,

avslutter

Ajax

Starter med høy fart – målrettet

Bremser ned ved byttet

Thyra

Starter

direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

Aicko

3b JAKT

Griping

Overser byttet/

springer ikke frem

Ali, Arja, Rex

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Thyra, Ajax

Griper noe

tvilende,

eller med

tidsforsinkelse

Aicko

Griper direkte

Slipper

Griper direkte,

Beholder

byttet i 3

sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/

uinteressert/

inaktiv

Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger

Ali, Thyra

Er oppmerksom

og i hovedsak

rolig. Enkelte

aktivitetsøkninger

Arja, Ajaz, Rex

Er oppmerksom,

men noe urolig.

Vandrer rundt og snuser

Aicko

Er urolig.

Veksler hurtig

mellom

aktiviteter

5a AVSTANDSLEK

Interesse

Engasjeres ikke av fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Ali, Thyra, Arja

Ajax, Rex

Interessert.

Følger fig. uten

avbrudd

Interessert. Vil starte. Enkelte

startforsøk

Aicko

Veldig

interessert.

Gjentatte

startforsøk

5b AVSTANDSLEK

Trussel/aggresjon

Ingen bjeff eller

knurring

Aicko, Ali, Thyra, Arja, Ajax, Rex

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første del

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første og andre

del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første og

andre del

5c AVSTANDSLEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. Uinteressert

Går frem når fig.snakker eller leker med gjenstanden

Ali, Thyra, Ajax

Går frem når fig.gir seg til kjenne

Går fram til fig.med lav

kroppsholdning og/eller

tidsforsinkelse

Arja

Går fram

direkte til fig.

uten hjelp

Aicko

5d AVSTANDSLEK

Lekelyst

Viser ingen

interesse

Rex

Leker ikke, men

viser interesse

Ali, Ajax

Leker, griper

forsiktig. Slipper, drar ikke i mot

Griper direkte.

Kan slippe og ta

igjen. Drar i mot

Aicko, Thyra,

Arja

Griper direkte med

hele munnen.

Drar i mot.

Slipper ikke

5e AVSTANDSLEK

Samarbeide

Viser ingen

interesse

Blir aktiv, men

avbryter

Ali, Ajax, Rex

Er aktiv med fig. når denne er aktiv

Aicko, Arja

Er aktiv med fig.Interesse også mot passiv

figurant

Thyra

Oppfordrer

passiv fig. til fortsatt lek

6a OVERRASKELSE

Redsel

Stanser, kort stopp

Huker seg og

stanser

Aicko

Gjør

unnamanøver

uten å vende

seg bort

Thyra, Arja,

Rex

Flykter høyst 5 meter

Ali, Ajax

Flykter mer

enn 5 meter

6b OVERRASKELSE

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Viser noe

trusselatfer

Aicko, Ali,

Thyra, Rex

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Arja, Ajax

Viser

trusselatferd

og noen angrep

Viser

trusselatferd

og angrep. Kan avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen/

går ikke frem

Aicko, Arja, Ajax, Rex

Går frem når fører setter seg på huk og prater med

kjeledressen/

roper på hunden

Thyra

Går fram til

kjeledressen når føreren står ved siden av

Ali

Går fram til

kjeledressen når føreren har gått halve distansen

Går fram til

kjeledressen

uten hjelp

6d OVERRASKELSE

Gjenstående

redsel

Ingen

tempoforandring eller unnamanøver

Liten bue/liten

tempoforandring/

ser bort ved

noen av

passeringene

Rex

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved

2. passering

Aicko, Ali,

Thyra, Arja,

Ajax

Bue eller

tempoforandring

av samme styrke

ved minst to

passeringer

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

6e OVERRASKELSE

Gjenstående

interesse

Ingen interesse for kjeledressen

Rex

Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang

Aicko, Thyra,

Arja, Ajax

Stanser

lukter/ser på

kjeledressen

minst to ganger

Ali

Biter i/

leker med

kjeledressen.

Interessen avtar

Biter i/leker med

kjeledressen ved to eller flere

passeringer

7a LYDFØLSOMHET

Redsel

Stanser kort stopp

Huker seg og

stanser

Ali, Thyra,

Ajax, Rex

Gjør unna

manøver uten å vende seg bort

Flykter høyst 5 meter

Aicko, Arja

Flykter mer

enn 5 meter

7b LYDFØLSOMHET

Nysgjerrighet

Går ikke frem

Går fram når fører sitter på huk og prater med

skrammelet, roper på hunden

Thyra, Rex

Går fram til

skrammelet når føreren står ved

siden

Går fram til

skrammelet når føreren har gått halve distansen

Aicko, Ali,

Arja, Ajax

Går fram til

skrammelet uten hjelp

7c LYDFØLSOMHET

Vedvarende

redsel

Ingen

tempoforandring eller unna manøver

Liten bue/liten

tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

Aicko, Rex

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved 2. passering

Ali, Thyra,

Arja, Ajax

Bue eller

tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

7d LYDFØLSOMHET

Vedvarende

interesse

Ingen interesse for lydkilden

Rex

Stanser/

lukter ser

på lydkilden minst 1 gang

Aicko, Ali, Ajax

Stanser/

lukter ser på lydkilden minst 2 ganger

Thyra, Arja

Biter i/leker med lydkilden.

Interessen

avtar

Biter i/leker

med lydkilden

ved 2 eller

flere

passeringer

8a SPØKELSER

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Thyra, Arja

Viser noe

trusselatferd

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Aicko, Ali, Ajax, Rex

Viser stor

trusselatferd og noen angrep

 

Viser

trusselatferd og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll,

deretter ingen

interesse

/resignerer

Ser mot

spøkelsene nå

og da

Kontrollerer/

viser reaksjon mot spøkelsene.

Lange avbrudd

Kontrollerer/

viser

reaksjon mot

begge spøkelsene.

Korte avbrudd

Thyra, Arja,

Rex

Kontrollerer/ viser reaksjon

mot

spøkelsene

under hele

momentet

Aicko, Ali,

Ajax

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Aicko, Thyra,

Arja

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører,

avstandsregulering

Ali

Oppholder seg foran eller ved

siden av fører, pendler mellom flukt/start

og kontroll

Oppholder seg i hovedsak bak

fører. Pendler

mellom fluktstart

og kontroll

Flykter lenger enn båndets

lengde.Kan

søke støtte

hos tilskuerne

eller forlate

stedet

Ajax, Rex

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går fram når fører har tatt av figurantene

drakta

Ajax

Går fram når fører snakker med

figurantene/

roper på hunden

Ali, Thyra, Rex

Går fram til

spøkelset når

fører står

ved siden av

Går fram til

spøkelset når

fører har gått

halve avstand

Aicko

Går fram til

spøkelset uten hjelp

Arja

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller

unngår kontakt

forsøk

Aksepterer

kontakt –

helt uengasjert,

men drar seg

ikke unna

Besvarer

kontaktforsøk

Aicko, Ajax, Rex

Tar selv kontakt

- balansert

Ali, Arja

Intensiv

kontaktatferd

mot figuranten,

kan hoppe

og bjeffe

Thyra

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men kan vise interesse

Ali, Rex

Leker – starter

langsomt, men blir aktiv

Leker aktivt,

starter raskt

Thyra, Arja,

Ajax

Leker veldig

aktivt -starter veldig

raskt

Aicko

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Ali, Rex

Griper ikke

direkte, snuser

først på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Griper direkte

med hele

munnen

Thyra, Arja

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

Aicko, Ajax

10 SKUDD

Viser ingen

berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

Aicko, Ajax

Kontroll som

forsvinner etter første skudd. Bryter, men

opptar tidligere

aktivitet

Ali, Arja

Avtagende

reaksjon/

retter interessen mot skytter/

går tilbake til

aktivitet/

passiv

Thyra

Avbryter

aktivitet.

Fokuserer på

skytter. Kan

ikke gjenoppta

tidligere

aktivitet

Vedvarende uro etter flere skudd.

Avbryter eller

tydelige

flukttendenser. Avstår skudd

Rex