Bw Pastinakk Av Nangijala (g)

MH-Resultat

Bw Pastinakk Av Nangijala (g) ”Kajaq”

 

Født 22.05.2008

(Risky Black Of Dark Brightness x Bc Kamille Av Nangijala (g))

 

Tilbake

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing

 

 

Avviser kontakt.

Knurring og/

eller biteforsøk

 

Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna

Aksepterer

kontakt, helt

uengasjert, men drar seg ikke unna

Tar kontakt selv

eller når fører

tar kontakt.

Balansert

Kajaq

Intensiv

kontaktatferd mot testleder.

Kan hoppe og bjeffe

1b KONTAKT

Samarbeide

 

Følger ikke med

tross gjentatte

lokkeforsøk

Følger med

motvillig. Strever mot fører eller

trekker mot annen retning

Følger med hele

veien. Nøytral

Følger med villig.

Engasjerer seg

Kajaq

Følger med

villig. Viser

intensiv

interesse

mot testleder,

hopper og

bjeffer

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer

og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører

Aksepterer,

nøytral

Aksepterer,

svarer med

kontaktatferd

Kajaq

Aksepterer.

Intensiv

kontaktatferd mot testlede

2a LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men

viser interesse

Leker. starter

langsomt, men

blir aktiv

Leker aktivt,

starter raskt

Kajaq

Leker veldig

aktivt - starter

veldig raskt

2b LEK

Griping

Griper ikke

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Kajaq

Griper direkte

med hele

munnen

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

2c LEK

Drakamp

Biter ikke

Biter forsiktig,

slipper, holder,

men drar ikke

i mot

Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak

Kajaq

Griper direkte

med hele

munnen, drar i

mot til testleder

slipper

Griper direkte

med hele

munnen,

rykker, drar i

mot til

testleder

slipper

3a JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Starter men

avbryter

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,

avslutter

Kajaq

Starter med høy

fart – målrettet

Bremser ned ved byttet

Starter

direkte, stor

fart. Løper

forbi byttet.

Kan snu

3b JAKT

Griping

Overser byttet/

springer ikke frem

Kajaq

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Griper noe

tvilende, eller

med

tidsforsinkelse

Griper direkte

Slipper

Griper direkte,

Beholder

byttet i 3

sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/

uinteressert/

inaktiv

Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger

Er oppmerksom

og i hovedsak

rolig. Enkelte

aktivitetsøkninger

Kajaq

Er oppmerksom,

men noe urolig.

Vandrer rundt og snuser

Er urolig.

Veksler hurtig

mellom

aktiviteter

5a AVSTANDSLEK

Interesse

Engasjeres ikke av fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd

kan forekomme

Interessert.

Følger fig. uten

avbrudd

Kajaq

Interessert. Vil

starte. Enkelte

startforsøk

Veldig

interessert.

Gjentatte

startforsøk

5b AVSTANDSLEK

Trussel/aggresjon

Ingen bjeff eller

knurring

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første del

Kajaq

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første og andre

del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første og

andre del

5c AVSTANDSLEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til

fig. Uinteressert

Kajaq

Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden

Går frem når fig. gir seg til kjenne

Går fram til fig.

med lav

kroppsholdning

og/eller

tidsforsinkelse

Går fram

direkte til fig.

uten hjelp

5d AVSTANDSLEK

Lekelyst

Viser ingen

interesse

Kajaq

Leker ikke, men

viser interesse

Leker, griper

forsiktig. Slipper, drar ikke i mot

Griper direkte.

Kan slippe og ta

igjen. Drar i mot

Griper direkte med

hele munnen.

Drar i mot.

Slipper ikke

5e AVSTANDSLEK

Samarbeide

Viser ingen

interesse

Kajaq

Blir aktiv, men

avbryter

Er aktiv med fig. når denne er aktiv

Er aktiv med fig.Interesse også mot passiv

figurant

Oppfordrer

passiv fig. til

fortsatt lek

6a OVERRASKELSE

Redsel

Stanser, kort stopp

Huker seg og

stanser

Kajaq

Gjør

unnamanøver

uten å vende

seg bort

Flykter høyst 5

meter

Flykter mer

enn 5 meter

6b OVERRASKELSE

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Viser noe

trusselatferd

Kajaq

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Viser

trusselatferd

og noen angrep

Viser

trusselatferd

og angrep. Kan avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned

kjeledressen/

går ikke frem

Går frem når fører setter seg på huk og prater med

kjeledressen/

roper på hunden

Går fram til

kjeledressen når føreren står ved siden av

Går fram til

kjeledressen når føreren har gått halve distansen

Går fram til

kjeledressen

uten hjelp

Kajaq

6d OVERRASKELSE

Gjenstående

redsel

Ingen

tempoforandring eller unnamanøver

Kajaq

Liten bue/liten

tempoforandring/ ser bort ved

noen av

passeringene

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller

tempoforandring av samme styrke ved minst to

passeringer

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

6e OVERRASKELSE

Gjenstående

interesse

Ingen interesse for kjeledressen

Kajaq

Stanser lukter/ser

på kjeledressen en gang

 

Stanser

lukter/ser på

kjeledressen

minst to ganger

Biter i/

leker med

kjeledressen.

Interessen avtar

Biter i/leker

med

kjeledressen

ved to eller

flere

passeringer

7a LYDFØLSOMHET

Redsel

Stanser kort stopp

Huker seg og

stanser

Kajaq

Gjør unna

manøver uten å

vende seg bort

Flykter høyst 5

meter

Flykter mer

enn 5 meter

7b LYDFØLSOMHET

Nysgjerrighet

Går ikke frem

Går fram når fører sitter på huk og

prater med

skrammelet, roper

på hunden

Kajaq

Går fram til

skrammelet når

føreren står ved

siden

Går fram til

skrammelet når

føreren har gått

halve distansen

Går fram til

skrammelet

uten hjelp

7c LYDFØLSOMHET

Vedvarende

redsel

Ingen

tempoforandring eller unna manøver

Kajaq

Liten bue/liten

tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller

tempoforandring av samme styrke

ved minst

to passeringer

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

7d LYDFØLSOMHET

Vedvarende

interesse

Ingen interesse for lydkilden

Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang

Stanser/lukter

ser på lydkilden

minst 2 ganger

Kajaq

Biter i/leker med lydkilden.

Interessen avtar

Biter i/leker

med lydkilden

ved 2 eller

flere

passeringer

8a SPØKELSER

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Viser noe

trusselatferd

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Kajaq

Viser stor

trusselatferd og

noen angrep

 

Viser

trusselatferd

og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll,

deretter ingen

interesse

/resignerer

Ser mot

spøkelsene nå

og da

Kontrollerer/

viser reaksjon mot spøkelsene.

Lange avbrudd

Kontrollerer/

viser reaksjon mot begge spøkelsene.

Korte avbrudd

Kajaq

Kontrollerer/

viser reaksjon mot

spøkelsene

under hele

momentet

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av

fører

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører,

avstandsregulering

Oppholder seg

foran eller ved

siden av fører,

pendler mellom

flukt/start

og kontroll

Kajaq

Oppholder seg i

hovedsak bak

fører. Pendler

mellom fluktstart

og kontroll

Flykter lenger

enn båndets

lengde. Kan

søke støtte

hos tilskuerne

eller forlate

stedet

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går fram når fører har tatt av

figurantene

drakta

Går fram når fører snakker med figurantene/

roper på hunden

Går fram til

spøkelset når

fører står

ved siden av

Går fram til

spøkelset når

fører har gått

halve avstan

Kajaq

Går fram til

spøkelset uten hjelp

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller

unngår kontakt

forsøk

Aksepterer

kontakt –

helt uengasjert,

men drar seg

ikke unna

Besvarer

kontaktforsøk

Tar selv kontakt

- balansert

Kajaq

Intensiv

kontaktatferd mot

figuranten,

kan hoppe

og bjeffe

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men

kan vise interesse

Leker – starter

langsomt, men

blir aktiv

Leker aktivt,

starter raskt

Kajaq

Leker veldig

aktivt –

starter veldig

raskt

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke

direkte, snuser

først på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Kajaq

Griper direkte

med hele

munnen

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

10 SKUDD

Viser ingen

berørthet, rask

kontroll og siden helt uberørt

Kajaq

Kontroll som

forsvinner etter

første skudd.

Bryter, men

opptar tidligere

aktivitet

Avtagende

reaksjon/retter

interessen mot

skytter/går

tilbake til

aktivitet/

passiv

Avbryter

aktivitet.

Fokuserer på

skytter. Kan

ikke gjenoppta

tidligere

aktivitet

Vedvarende

uro etter flere skudd.

Avbryter eller tydelige

flukttendenser. Avstår skudd