Brukbare's Aizza (t) Brukbare's Akela (t)

MH-Resultat

Brukbare Aizza (t) 07.07.12

Brukbare’s Akela (t) 29.04.12

*Flere fra same kull finnes her

 

Født: 29.04.10

(Kogaråsen's Sitrus x BH N S UCH N LCH Montmorenja's Elleville Aqua (t))

 

Tilbake

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing

 

 

Avviser kontakt.

Knurring og/eller

biteforsøk

 

Unnviker kontakt.

Rygger og drar

seg unna

Aksepterer

kontakt, helt

uengasjert, men

drar seg ikke

unna

Akela, Aizza

Tar kontakt selv

eller når fører

tar kontakt.

Balansert

Intensiv

kontaktatferd

mot testleder.

Kan hoppe og

bjeffe

1b KONTAKT

Samarbeide

 

Følger ikke med

tross gjentatte

lokkeforsøk

Følger med

motvillig. Strever

mot fører eller

trekker mot annen

retning

Følger med hele

veien. Nøytral

Akela

Følger med villig.

Engasjerer seg

Aizza

Følger med

villig. Viser

intensiv

interesse

mot testleder,

hopper og

bjeffer

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer

og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg

unna tar evt.

kontakt med fører

Aksepterer,

nøytral

Akela, Aizza

Aksepterer,

svarer med

kontaktatferd

Aksepterer.

Intensiv

kontaktatferd

mot testlede

2a LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men

viser interesse

Leker. starter

langsomt, men

blir aktiv

Akela

Leker aktivt,

starter raskt

Aizza

Leker veldig

aktivt - starter

veldig raskt

2b LEK

Griping

Griper ikke

Griper ikke, men

snuser på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Akela, Aizza

Griper direkte

med hele

munnen

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

2c LEK

Drakamp

Biter ikke

Biter forsiktig,

slipper, holder,

men drar ikke

i mot

Aizza

Biter – drar i mot

– slipper – tar

nytt tak

Akela

Griper direkte

med hele

munnen, drar i

mot til testleder

slipper

Griper direkte

med hele

munnen,

rykker, drar i

mot til

testleder

slipper

3a JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Starter men

avbryter

Starter eller løper

langsomt. Kan

øke farten,

avslutter

Akela 1. gang

Starter med høy

fart – målrettet

Bremser ned ved

byttet

Akela 2. gang

Aizza 1 + 2 gang

Starter

direkte, stor

fart. Løper

forbi byttet.

Kan snu

3b JAKT

Griping

Overser byttet/

springer ikke frem

Griper ikke, men

snuser på

gjenstanden

Akela 1. gang

Griper noe

tvilende, eller

med

tidsforsinkelse

Akela 2. gang

Griper direkte

Slipper

Aizza 1 + 2 gang

Griper direkte,

Beholder

byttet i 3

sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/

uinteressert/

inaktiv

Er oppmerksom og

rolig – står, sitter

eller ligger

Er oppmerksom

og i hovedsak

rolig. Enkelte

aktivitetsøkninger

Er oppmerksom,

men noe urolig.

Vandrer rundt og

snuser

Akela, Aizza

Er urolig.

Veksler hurtig

mellom

aktiviteter

5a AVSTANDSLEK

Interesse

Engasjeres ikke av

fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd

kan forekomme

Akela, Aizza

Interessert.

Følger fig. uten

avbrudd

Interessert. Vil

starte. Enkelte

startforsøk

Veldig

interessert.

Gjentatte

startforsøk

5b AVSTANDSLEK

Trussel/aggresjon

Ingen bjeff eller

knurring

Akela, Aizza

Enkelte bjeff

og/eller knurring

under momentets

første del

Enkelte bjeff

og/eller knurring

under momentets

første og andre

del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første og

andre del

5c AVSTANDSLEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til

fig. Uinteressert

Akela

Går frem når fig.

snakker eller leker

med gjenstanden

Går frem når fig.

gir seg til kjenne

Går fram til fig.

med lav

kroppsholdning

og/eller

tidsforsinkelse

Går fram

direkte til fig.

uten hjelp

Aizza

 

5d AVSTANDSLEK

Lekelyst

Viser ingen

interesse

Akela

Leker ikke, men

viser interesse

Leker, griper

forsiktig. Slipper,

drar ikke i mot

Aizza

Griper direkte.

Kan slippe og ta

igjen. Drar i mot

Griper direkte

med

hele munnen.

Drar i mot.

Slipper ikke

5e AVSTANDSLEK

Samarbeide

Viser ingen

interesse

Akela

Blir aktiv, men

avbryter

Er aktiv med fig.

når denne er

aktiv

Er aktiv med fig.

Interesse også

mot passiv

figurant

Aizza

Oppfordrer

passiv fig. til

fortsatt lek

6a OVERRASKELSE

Redsel

Stanser, kort stopp

Huker seg og

stanser

Akela

Aizza

Gjør

unnamanøver

uten å vende

seg bort

Flykter høyst 5

meter

Flykter mer

enn 5 meter

6b OVERRASKELSE

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Viser noe

trusselatferd

Akela

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Aizza

Viser

trusselatferd

og noen angrep

Viser

trusselatferd

og angrep. Kan

avslutte med

bitt

6c OVERRASKELSE

Nysgjerrighet

Går frem når fører

legger ned

kjeledressen/går

ikke frem

Akela

Går frem når fører

setter seg på huk

og prater med

kjeledressen/roper

på hunden

Aizza

Går fram til

kjeledressen når

føreren står ved

siden av

Går fram til

kjeledressen når

føreren har gått

halve distansen

Går fram til

kjeledressen

uten hjelp

6d OVERRASKELSE

Gjenstående

redsel

Ingen

tempoforandring

eller unnamanøver

Akela

Liten bue/liten

tempoforandring/

ser bort ved

noen av

passeringene

Bue eller

tempoforandring

ved 1. passering.

Mindre utslag ved

2. passering

Bue eller

tempoforandring

av samme styrke

ved minst to

passeringer

Aizza

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

6e OVERRASKELSE

Gjenstående

interesse

Ingen interesse for

kjeledressen

Akela, Aizza

Stanser lukter/ser

på kjeledressen en

gang

 

Stanser

lukter/ser på

kjeledressen

minst to ganger

Biter i/leker med

kjeledressen.

Interessen avtar

 

Biter i/leker

med

kjeledressen

ved to eller

flere

passeringer

7a LYDFØLSOMHET

Redsel

Stanser kort stopp

Akela, Aizza

Huker seg og

stanser

Gjør unna

manøver uten å

vende seg bort

Flykter høyst 5

meter

Flykter mer

enn 5 meter

7b LYDFØLSOMHET

Nysgjerrighet

Går ikke frem

Går fram når fører

sitter på huk og

prater med

skrammelet, roper

på hunden

Går fram til

skrammelet når

føreren står ved

siden

Går fram til

skrammelet når

føreren har gått

halve distansen

Går fram til

skrammelet

uten hjelp

Akela, Aizza

7c LYDFØLSOMHET

Vedvarende

redsel

Ingen

tempoforandring

eller unna manøver

Akela, Aizza

Liten bue/liten

tempoforandring

ser bort ved noen

av passeringene

Bue eller

tempoforandring

ved 1. passering.

Mindre utslag ved

2. passering

Bue eller

tempoforandring

av samme styrke

ved minst

to passeringer

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

7d LYDFØLSOMHET

Vedvarende

interesse

Ingen interesse for

lydkilden

Stanser/lukter ser

på lydkilden minst

1 gang

Aizza

Stanser/lukter

ser på lydkilden

minst 2 ganger

Akela

Biter i/leker med

lydkilden.

Interessen

avtar

Biter i/leker

med lydkilden

ved 2 eller

flere

passeringer

8a SPØKELSER

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Aizza

Viser noe

trusselatferd

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Viser stor

trusselatferd og

noen angrep

Akela

 

Viser

trusselatferd

og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll,

deretter ingen

interesse

/resignerer

Ser mot

spøkelsene nå

og da

Kontrollerer/viser

reaksjon mot

spøkelsene.

Lange avbrudd

 

Kontrollerer/viser

reaksjon mot

begge spøkelsene.

Korte avbrudd

Akela

Kontrollerer/

viser reaksjon

mot

spøkelsene

under hele

momentet

Aizza

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg

hovedsaklig foran

eller ved siden av

fører

Akela, Aizza

Oppholder seg

hovedsaklig foran

eller ved siden av

fører,

avstandsregulering

Oppholder seg

foran eller ved

siden av fører,

pendler mellom

flukt/start

og kontroll

Oppholder seg i

hovedsak bak

fører. Pendler

mellom fluktstart

og kontroll

Flykter lenger

enn båndets

lengde. Kan

søke støtte

hos tilskuerne

eller forlate

stedet

 

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går fram når fører

har tatt av

figurantene

drakta

Går fram når fører

snakker med

figurantene/roper

på hunden

Går fram til

spøkelset når

fører står

ved siden av

Går fram til

spøkelset når

fører har gått

halve avstan

Går fram til

spøkelset uten

hjelp

Akela, Aizza

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller

unngår kontakt

forsøk

Aksepterer

kontakt –

helt uengasjert,

men drar seg

ikke unna

Besvarer

kontaktforsøk

Tar selv kontakt

- balansert

Akela, Aizza

Intensiv

kontaktatferd

mot

figuranten,

kan hoppe

og bjeffe

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men

kan vise interesse

Leker – starter

langsomt, men

blir aktiv

Leker aktivt,

starter raskt

Akela, Aizza

Leker veldig

aktivt –

starter veldig

raskt

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke

direkte, snuser

først på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Akela, Aizza

Griper direkte

med hele

munnen

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

 

10 SKUDD

Viser ingen

berørthet, rask

kontroll og siden

helt uberørt

Akela, Aizza

Kontroll som

forsvinner etter

første skudd.

Bryter, men

opptar tidligere

aktivitet

Avtagende

reaksjon/retter

interessen mot

skytter/går

tilbake til

aktivitet/

passiv

Avbryter

aktivitet.

Fokuserer på

skytter. Kan

ikke gjenoppta

tidligere

aktivitet

Vedvarende

uro etter flere

skudd.

Avbryter eller

tydelige

flukttendenser.

Avstår skudd