Brukbare Albert, Anton, Athina (t)

MH-Resultat

oktober 2011

Brukbare Albert (t)

Brukbare Anton (t)

Brukbare Athina (t)

*Akela og Aizza fra samme kull finnes her

 

 

Født: 29.04.10

(Kogaråsen's Sitrus x BH N S UCH N LCH Montmorenja's Elleville Aqua (t))

 

Tilbake

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing

 

Avviser kontakt.

Knurring og/

eller biteforsøk

 

Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna

Aksepterer

kontakt, helt

uengasjert, men drar seg ikke unna

Tar kontakt selv

eller når fører

tar kontakt.

Balansert

Albert, Anton

Intensiv

kontaktatferd mot testleder.

Kan hoppe og bjeffe

Athina

1b KONTAKT

Samarbeide

 

Følger ikke med

tross gjentatte

lokkeforsøk

Følger med

motvillig. Strever mot fører eller

trekker mot annen retning

Følger med hele

veien. Nøytral

Følger med villig. Engasjerer seg

Albert, Anton, Athina

Følger med

villig. Viser

intensiv

interesse

mot testleder,

hopper og

bjeffer

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer

og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører

Aksepterer,

nøytral

Athina

Aksepterer,

svarer med

kontaktatferd

Albert, Anton

Aksepterer.

Intensiv

kontaktatferd mot testleder

2a LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men

viser interesse

Leker. starter

langsomt, men

blir aktiv

Leker aktivt,

starter raskt

Albert, Anton

Leker veldig

aktivt - starter

veldig raskt

Athina

2b LEK

Griping

Griper ikke

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Albert

Griper direkte

med hele

munnen

Anton, Athina

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

2c LEK

Drakamp

Biter ikke

Biter forsiktig,

slipper, holder,

men drar ikke

i mot

Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak

Griper direkte

med hele

munnen, drar i

mot til testleder

slipper

Anton, Athina

Griper direkte

med hele

munnen,

rykker, drar i

mot til

testleder

slipper

Albert

3a JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Starter men

avbryter

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,

avslutter

Starter med høy

fart – målrettet

Bremser ned ved byttet

Albert (begge ganger) Anton (begge ganger)

Athina (1.g)

Starter

direkte, stor

fart. Løper

forbi byttet.

Kan snu

Athina (2.g)

3b JAKT

Griping

Overser byttet/

springer ikke frem

Athina ( 2.g)

Griper ikke, men snuser på

gjenstanden

Albert (1.g), Anton (1.g)

Griper noe

tvilende, eller

med

tidsforsinkelse

Athina (1.g)

Griper direkte

Slipper

Albert (2.g)

Griper direkte,

Beholder

byttet i 3

sekunder

Anton (2.g)

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/

uinteressert/

inaktiv

Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger

Er oppmerksom

og i hovedsak

rolig. Enkelte

aktivitetsøkninger

Er oppmerksom,

men noe urolig.

Vandrer rundt og snuser

Anton

Er urolig.

Veksler hurtig

mellom

aktiviteter

Albert, Athina

5a AVSTANDSLEK

Interesse

Engasjeres ikke av fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd

kan forekomme

Interessert.

Følger fig. uten

avbrudd

Albert, Athina

Interessert. Vil

starte. Enkelte

startforsøk

Veldig

interessert.

Gjentatte

startforsøk

Anton

5b AVSTANDSLEK

Trussel/aggresjon

Ingen bjeff eller

knurring

Albert, Anton, Athina

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første del

Enkelte bjeff

og/eller knurring under momentets

første og andre

del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første del

Viser

trusselatferd.

Bjeffer og

knurrer under

momentets

første og

andre del

5c AVSTANDSLEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til

fig. Uinteressert

Går frem når fig.snakker eller leker med gjenstanden

Går frem når fig. gir seg til kjenne

Athina

Går fram til fig.

med lav

kroppsholdning

og/eller

tidsforsinkelse

Går fram

direkte til fig.

uten hjelp

Albert, Anton

5d AVSTANDSLEK

Lekelyst

Viser ingen

interesse

Leker ikke, men

viser interesse

Leker, griper

forsiktig. Slipper, drar ikke i mot

Albert, Athina

Griper direkte.

Kan slippe og ta

igjen. Drar i mot

Anton

Griper direkte med

hele munnen.

Drar i mot.

Slipper ikke

5e AVSTANDSLEK

Samarbeide

Viser ingen

interesse

Blir aktiv, men

avbryter

Athina

Er aktiv med fig. når denne er aktiv

Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv

figurant

Albert, Anton

Oppfordrer

passiv fig. til

fortsatt lek

6a OVERRASKELSE

Redsel

Stanser, kort stopp

Anton, Athina

Huker seg og

stanser

Albert

Gjør

unnamanøver

uten å vende

seg bort

Flykter høyst 5

meter

Flykter mer

enn 5 meter

6b OVERRASKELSE

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Anton, Athina

Viser noe

trusselatferd

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Albert

Viser

trusselatferd

og noen angrep

Viser

trusselatferd

og angrep. Kan avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned

kjeledressen/

går ikke frem

Går frem når fører setter seg på huk og prater med

kjeledressen/

roper på hunden

Albert

Går fram til

kjeledressen når føreren står ved siden av

Går fram til

kjeledressen når føreren har gått halve distansen

Athina

Går fram til

kjeledressen

uten hjelp

Anton

6d OVERRASKELSE

Gjenstående

redsel

Ingen

tempoforandring eller unnamanøver

Anton

Liten bue/liten

tempoforandring/ ser bort ved

noen av

passeringene

Albert, Athina

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller

tempoforandring av samme styrke ved minst to

passeringer

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

6e OVERRASKELSE

Gjenstående

interesse

Ingen interesse for

kjeledressen

Albert, Anton

Stanser lukter/ser

på kjeledressen en gang

Athina

 

Stanser

lukter/ser på

kjeledressen

minst to ganger

Biter i/

leker med kjeledressen.

Interessen avtar

Biter i/

leker med

kjeledressen

ved to eller

flere

passeringer

7a LYDFØLSOMHET

Redsel

Stanser kort stopp

Anton, Athina

Huker seg og

stanser

Gjør unna

manøver uten å

vende seg bort

Albert

Flykter høyst 5

meter

Flykter mer

enn 5 meter

7b LYDFØLSOMHET

Nysgjerrighet

Går ikke frem

Går fram når fører sitter på huk og prater med

skrammelet/ roper på hunden

Går fram til

skrammelet når

føreren står ved

siden

Går fram til

skrammelet når

føreren har gått

halve distansen

Albert

Går fram til

skrammelet

uten hjelp

Anton, Athina

7c LYDFØLSOMHET

Vedvarende

redsel

Ingen

tempoforandring eller unna manøver

Albert, Anton

Liten bue/liten

tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

Athina

Bue eller

tempoforandring ved 1. passering.

Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller

tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Viser stor

redsel eller

øket redsel

ved samtlige

passeringer

7d LYDFØLSOMHET

Vedvarende

interesse

Ingen interesse for lydkilden

Anton, Athina

Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang

Stanser/lukter

ser på lydkilden

minst 2 ganger

Albert

Biter i/

leker med

lydkilden.

Interessen

avtar

Biter i/

leker med lydkilden

ved 2 eller

flere

passeringer

8a SPØKELSER

Trussel/aggresjon

Viser ingen

trusselatferd

Athina

Viser noe

trusselatferd

Anton

Viser

trusselatferd

over lengre tid

Albert

Viser stor

trusselatferd og

noen angrep

Viser

trusselatferd

og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll,

deretter ingen

interesse

/resignerer

Ser mot

spøkelsene nå

og da

Kontrollerer/

viser reaksjon mot spøkelsene.

Lange avbrudd

Athina

Kontrollerer/

viser reaksjon mot begge spøkelsene.

Korte avbrudd

Anton

Kontrollerer/

viser reaksjon mot

spøkelsene

under hele

momentet

Albert

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Albert

Oppholder seg

hovedsaklig foran eller ved siden av fører,

avstandsregulering

Anton

Oppholder seg

foran eller ved

siden av fører,

pendler mellom

flukt/start

og kontroll

Athina

Oppholder seg i

hovedsak bak

fører. Pendler

mellom fluktstart

og kontroll

Flykter lenger

enn båndets

lengde. Kan

søke støtte

hos tilskuerne

eller forlate

stedet

 

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går fram når fører har tatt av

figurantene

drakta

Går fram når fører snakker med

figurantene/

roper på hunden

Går fram til

spøkelset når

fører står

ved siden av

Går fram til

spøkelset når

fører har gått

halve avstand

Går fram til

spøkelset uten

hjelp

Albert, Anton, Athina

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller

unngår kontakt

forsøk

Aksepterer

kontakt –

helt uengasjert,

men drar seg

ikke unna

Besvarer

kontaktforsøk

Tar selv kontakt

- balansert

Albert, Anton, Athina

Intensiv

kontaktatferd mot

figuranten,

kan hoppe

og bjeffe

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men

kan vise interesse

Leker – starter

langsomt, men

blir aktiv

Leker aktivt,

starter raskt

Albert, Anton

Leker veldig

aktivt –

starter veldig

raskt

Athina

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke

direkte, snuser

først på

gjenstanden

Griper forsiktig,

eller nyper i

gjenstanden

Albert, Athina

Griper direkte

med hele

munnen

Anton

Griper direkte.

Hugger i

gjenstanden

10 SKUDD

Viser ingen

berørthet, rask

kontroll og siden helt uberørt

Anton

Kontroll som

forsvinner etter

første skudd.

Bryter, men

opptar tidligere

aktivitet

Albert, Athina

Avtagende

reaksjon/retter

interessen mot

skytter/går

tilbake til

aktivitet/

passiv

Avbryter

aktivitet.

Fokuserer på

skytter. Kan

ikke gjenoppta

tidligere

aktivitet

Vedvarende

uro etter flere skudd.

Avbryter eller

tydelige

flukttendenser.Avstår skudd